Polityka prywatności

Ograniczony merchandising wydarzeń („my”) zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Niniejsza polityka (wraz z naszymi warunkami korzystania) określa podstawy, na jakich będą przez nas wykorzystywane wszelkie dane osobowe, które od Ciebie zbieramy lub które nam przekazujesz.

Niniejsza polityka dotyczy: (i) korzystania z posiadanych i obsługiwanych przez nas stron internetowych (W www.bingbunnystore.com lub www.bingthingshop.com i ich subdomeny) („Witryna”) oraz korzystanie z naszych działań marketingowych, w tym biuletynów, wiadomości e-mail, konkursów i wszelkich innych produktów lub działań, które łączą się lub w inny sposób odnoszą się do niniejszej polityki (łącznie z Witryną i „Bing Produkty"). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych oraz sposobu, w jaki będziemy je traktować. Odwiedzając lub korzystając z produktów Bing, akceptujesz i wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej polityce.

Kontroler danych

Na potrzeby ogólnego rozporządzenia o ochronie danych administratorem danych jest: Ograniczony merchandising wydarzeń, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 1618411, zarejestrowany adres: Unit 11, The Edge Business Centre, Humber Rd, London NW2 6EW.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki, informacji, które zbieramy o Tobie lub naszych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z Twoimi kontaktami z produktami Bing, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: General Counsel pod adresem Ograniczony merchandising wydarzeń, w jeremy@eventmerch.com

Można również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty fizycznej na adres Event Merchandising Limited, Unit 11, The Edge Business Centre, Humber Rd, London NW2 6EW, Wielka Brytania, do wiadomości naszego radcy prawnego.

Ogólne informacje na temat ochrony danych znajdują się również na stronie internetowej Komisarza ds. Informacji pod adresem www.ico.gov.uk lub na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

Informacje, które zbieramy o Tobie

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane na Twój temat:

Informacje, które nam podajesz. Są to informacje o Tobie, które dobrowolnie podajesz i udostępniasz nam, wypełniając formularz lub pole na Stronie, w jakiejkolwiek innej komunikacji (np. e-mail, telefon, poczta itp.) lub gdy żądasz otrzymywania określonych treści, które możemy udostępnić dostępne za pośrednictwem produktów Bing. Zawiera informacje, które podajesz, rejestrując się, aby zapisać się do naszego biuletynu e-mailowego oraz zgłaszając problem z naszą Witryną lub pobierając zawartość z Witryny. Informacje, które nam przekazujesz, mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także wszelkie inne treści, które przekazujesz za pośrednictwem powyższych kanałów komunikacji.

Informacje, które o Tobie zbieramy W związku z korzystaniem przez Ciebie z Produktów Bing będziemy automatycznie gromadzić następujące informacje:

 • Informacje techniczne, na przykład: adres IP, typ przeglądarki, wersja systemu operacyjnego, typ urządzenia, model urządzenia, orientacja urządzenia, wersja aplikacji, miejsce na dysku pozostałe na urządzeniu i inne podobne informacje techniczne zwykle otrzymywane z przeglądarki lub urządzenia automatycznie podczas odwiedzania lub interakcja z produktami internetowymi i mobilnymi.
 • Informacje o użytkowaniu, na przykład: strony, które odwiedziłeś w Produktach Bing, gdzie kliknąłeś, wyszukiwania przeprowadzone w Produktach Bing, godzina i data incydentów, raport o błędach incydentów, która subskrypcja została wykupiona, powodzenie / niepowodzenie płatności i inne podobne informacje dotyczące sposobu korzystania z Produktów Bing. Może również zawierać informacje dotyczące tego, czy otrzymałeś, otworzyłeś lub kliknąłeś jakiekolwiek linki w wysłanej do Ciebie wiadomości e-mail.

Niektóre informacje techniczne lub informacje o użytkowaniu mogą, samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi, zostać uznane za dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych i zobowiązujemy się traktować takie dane zgodnie z nimi.

Informacje techniczne i informacje o użytkowaniu są przez nas zbierane za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii (np. piksele, sygnalizatory WWW, JavaScript itp.). Technologie te pomagają nam analizować sposób korzystania z Produktów Bing i dostosowywać treści Produktów Bing, które są dla Ciebie istotne. Jednak za pomocą tej technologii nie śledzimy żadnych szczegółów płatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat takich technologii, w tym sposobu zarządzania preferencjami plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie poniżej.

Czasami możemy również uzyskać powyższe informacje ze źródeł zewnętrznych, takich jak różne narzędzia i usługi wsparcia biznesowego oferowane przez zewnętrznych dostawców, z których korzystamy (np. usługi analityczne Crashlytics i Firebase oferowane przez firmy Google).

 

Jak wykorzystujemy informacje

Ważne jest, abyś zrozumiał, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy o Tobie. Ta sekcja określa różne cele, dla których przetwarzamy dane osobowe oraz rodzaje danych osobowych, których potrzebujemy do każdego celu.

Wykorzystamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwoli na to prawo. Najczęściej wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • do przetwarzania Twoich zapytań i odpowiadania na Twoje prośby;
 • w celu zarządzania Twoją subskrypcją biuletynu Bing;
 • dostarczania Państwu ofert dotyczących Produktów Bing i dodatkowych materiałów marketingowych;
 • gdzie musimy wywiązać się z obowiązku prawnego;
 • gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy strony trzeciej), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne wobec tych interesów.

Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach, które mogą być rzadkie:

 • gdzie musimy chronić Twoje interesy (lub czyjeś interesy).
 • gdy jest to potrzebne w interesie publicznym lub do celów urzędowych.

W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do realizacji uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, pod warunkiem, że Twoje interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów. Sytuacje, w których będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, wymieniono poniżej:

 • optymalizować i ulepszać wydajność i zawartość Produktów Bing;
 • dostarczania użytkownikowi informacji o Produktach Bing, które mogą obejmować działania marketingowe i promocyjne związane z Produktami Bing;
 • w celu dostarczenia Ci lub zezwolenia wybranym stronom trzecim na dostarczanie Ci informacji o towarach lub usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;
 • powiadamiania użytkownika o zmianach w Produktach Bing;
 • aby zapewnić, że treści z Produktów Bing są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera;
 • w celu zapobiegania oszustwom lub szkodom dla Nas lub jakiejkolwiek strony trzeciej oraz zapewnienia bezpieczeństwa Produktów Bing i Naszej sieci;
 • gdy jest to konieczne do wyegzekwowania naszych praw, na przykład do wyegzekwowania roszczeń, które możemy mieć wobec Ciebie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Produktów Bing.

Zmiana celu. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu i że powód jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy i zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Kiedy możemy wykorzystać Twoje dane, aby się z Tobą skontaktować?

 • Aby dostarczać Ci oferty dotyczące Produktów Bing i dodatkowe materiały marketingowe, jeśli wyraziłeś na to zgodę.
 • Odnośnie dostawy zamówienia.
 • Gdzie musimy spełnić obowiązek prawny

Udostępnianie Twoich danych stronom trzecim

Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane stronom trzecim, w tym zewnętrznym dostawcom usług. Wymagamy od stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych i traktowania ich zgodnie z prawem.

 • Wybranym stronom trzecim, w tym:
  • partnerzy biznesowi i usługodawcy, którzy pomagają zarządzać naszymi technologiami informatycznymi i komunikacją w celu dostosowania działań marketingowych i reklamowych oraz hostowania Witryny; oraz
  • dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji Produktów Bing.

Twoje dane osobowe będziemy również udostępniać podmiotom trzecim:

 • W przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub aktywa, w takim przypadku ujawnimy Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedającemu lub nabywcy takiej firmy lub aktywów.
 • Jeśli Event Merchandising Limited lub zasadniczo wszystkie jego aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, w takim przypadku dane osobowe posiadane przez nią na temat jej klientów będą jednym z przekazanych aktywów.
 • Jeżeli mamy obowiązek ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu wypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania prawnego lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania warunków sprzedaży i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Event Merchandising Limited, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe

Możemy przechowywać Twoje dane osobowe na naszych własnych serwerach, jak również tych obsługiwanych przez zewnętrznych dostawców hostingu danych. Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są obecnie przetwarzane i przechowywane przez nasz podmiot przetwarzający dane: Mail Chimp, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w stanie Georgia, której nazwa prawna to The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp z siedzibą w USA, która zarządza naszą bazą danych subskrybentów i przetwarzać wysyłkę newslettera w imieniu Event Merchandising Limited. Politykę prywatności Mail Chimp można znaleźć tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

Przekazywanie informacji poza EOG

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług poza UE. Jeśli to zrobimy, możesz oczekiwać podobnego stopnia ochrony w odniesieniu do swoich danych osobowych, jak jest to wymagane na terytorium Unii Europejskiej.

Mail Chimp ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, jednak przekazujemy im dane, ponieważ są sygnatariuszami ram Tarczy Prywatności UE, które wymagają od nich zapewnienia podobnej ochrony do danych osobowych udostępnianych między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

Więcej informacji na temat ram Tarczy Prywatności UE można znaleźć pod adresem https://www.privacyshield.gov/welcome, w https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en i https://ico.org.uk/make-a-complaint/eu-us-privacy-shield/.

 

Bezpieczeństwo

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie danych osobowych, wykorzystaniu lub dostępowi do nich w nieautoryzowany sposób, zmianie lub ujawnieniu. Obejmuje to technologię Secure Socket Layer (SSL), która zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych, a podawane przez Ciebie informacje są w pełni zaszyfrowane, aby nie mogły zostać odczytane przez osoby trzecie.

Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, które mają potrzebę biznesową ich poznania. Będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych i powiadomimy Ciebie i każdego stosownego regulatora o podejrzeniu naruszenia, w przypadku gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy i określonych w sekcji 3 niniejszej polityki.

Gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, zachowamy Twoje dane do czasu, aż zrezygnujesz z otrzymywania materiałów marketingowych zgodnie z przepisami o ochronie danych, pod warunkiem, że będziemy musieli zachować pewne informacje, aby zachować rejestr Twojej prośby. Możemy również przechowywać Twoje dane osobowe przez taki czas, jaki jest wymagany do dochodzenia naszych roszczeń prawnych i wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (takich jak obowiązki podatkowe i księgowe).

W niektórych okolicznościach możemy zanonimizować Twoje dane osobowe, aby nie mogły być dłużej powiązane z Tobą, w takim przypadku możemy wykorzystać takie informacje bez dalszego powiadomienia.

 

Twoje prawo dostępu, poprawiania, usuwania i ograniczania

Twój obowiązek informowania nas o zmianach. Ważne jest, aby Twoje dane osobowe, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, ulegną zmianie w dowolnym momencie w przyszłości.

Twoje prawa w związku z danymi osobowymi. W określonych okolicznościach masz prawo do:

 • Poproś o dostęp do swoich danych osobowych(powszechnie znany jako „żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą“). Umożliwia to otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy o Tobie i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Poproś o korektę danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na Twój temat.
 • Poproś o usunięcie swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Twoich danych osobowych w przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej).
 • sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdy polegamy na uzasadnionym interesie(lub osób trzecich) i jest coś w Twojej konkretnej sytuacji, co sprawia, że ​​chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
 • Poproś o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład jeśli chcesz, abyśmy ustalili ich dokładność lub powód ich przetwarzania.
 • Poproś o przekazanie danych osobowych innej stronie.
 • Złóż skargę do organu ochrony danych, który nadzoruje nasze działania w zakresie przetwarzania danych osobowych. Ponieważ jesteśmy spółką z siedzibą w Wielkiej Brytanii, nasze działania związane z przetwarzaniem są nadzorowane przez Information Commissioner's Office („ICO”). Więcej informacji na temat ICO, w tym instrukcje dotyczące składania reklamacji, można znaleźć pod adresem: https://ico.org.uk/.

Jeśli chcesz przejrzeć, zweryfikować, poprawić lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych lub zażądać, abyśmy przesłali kopię Twoich danych osobowych innej stronie, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: : Jeremy@eventmerch.com

Zwykle nie jest wymagana żadna opłata. Nie będziesz musiał uiścić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z innych praw). Możemy jednak naliczyć uzasadnioną opłatę, jeśli prośba o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniona lub nadmierna. Alternatywnie możemy odmówić spełnienia żądania w takich okolicznościach.

Czego możemy od Ciebie potrzebować. Może być konieczne zażądanie od ciebie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić twoją tożsamość i zapewnić twoje prawo do dostępu do informacji (lub wykonania któregokolwiek z innych praw). Jest to kolejny odpowiedni środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania.

Prawo do wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, w których mogłeś wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych w określonym celu, masz prawo wycofać swoją zgodę na to konkretne przetwarzanie w dowolnym momencie. Aby wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z Jeremy@eventmerch.com. Po otrzymaniu powiadomienia, że ​​wycofałeś swoją zgodę, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w celu lub celach, na które pierwotnie wyraziłeś zgodę, chyba że mamy do tego inną uzasadnioną podstawę prawną.

 

Strony internetowe osób trzecich

Nasza Witryna może od czasu do czasu zawierać łącza do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli klikniesz łącze do którejkolwiek z tych witryn, pamiętaj, że te witryny mają własne polityki prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych witryn.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub profilowanie ma miejsce, gdy system elektroniczny wykorzystuje dane osobowe do podejmowania decyzji bez interwencji człowieka. Możemy korzystać z automatycznego podejmowania decyzji w następujących okolicznościach:

 • Tam, gdzie jest to konieczne do wykonania umowy z Tobą i stosowane są odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw.
 • W ograniczonych okolicznościach, za Twoją wyraźną pisemną zgodą i tam, gdzie to właściwe, podejmowane są środki w celu ochrony twoich praw.

Używamy informacji, które posiadamy o Tobie, aby dostosować treść wiadomości, które są do Ciebie wysyłane, aby upewnić się, że oferty są dla Ciebie jak najbardziej odpowiednie, abyś miał wyłączny dostęp do najlepszych ofert.

Nie będziesz podlegał decyzjom, które będą miały na ciebie znaczący wpływ wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, chyba że mamy ku temu uzasadnioną podstawę i powiadomimy Cię o tym.

 

Dzieci do lat 16

Dbamy o ochronę prywatności dzieci w wieku do 16 lat. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy świadomie danych osobowych od lub w odniesieniu do dzieci w wieku 16 lat lub młodszych, a użytkownik musi mieć co najmniej 16 lat, aby móc korzystać z Produktów Bing.

Jeśli masz 16 lat lub mniej, poproś o zgodę rodzica/opiekuna z wyprzedzeniem za każdym razem, gdy przekazujesz nam dane osobowe.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i uważasz, że Twoje dziecko w wieku 16 lat lub mniej przekazało swoje dane osobowe lub inne dane bez Twojej zgody, pozwolenia lub upoważnienia – poinformuj nas o tym natychmiast, a my niezwłocznie podejmiemy działania w celu usunięcia Twojego dane dziecka z naszej bazy danych.

 

Zmiany w naszej polityce

Wszelkie zmiany w naszej polityce prywatności w przyszłości, będą publikowane na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, będą przekazywane użytkownikom pocztą elektroniczną. Prosimy o częste zaglądanie na tę stronę, w celu zapoznania się z aktualizacjami lub zmianami w naszej polityce prywatności.