Należności celne przywozowe, podatki i opłaty

Oficjalny sklep Bing Bunny ma siedzibę w Wielkiej Brytanii. Ponieważ Wielka Brytania nie jest już częścią UE od 1 stycznia 2021 r., poniższe zasady będą miały zastosowanie do wielu innych naszych klientów. 

CŁA I PODATKI IMPORTOWE

Spersonalizowane przedmioty zamówione spoza Wielkiej Brytanii mogą podlegać cełom importowym i podatkom. Te koszty są NIE WLICZONE w cenach wyświetlanych w sklepie. Wszelkie cła importowe i podatki są obowiązkiem klienta, aw niektórych przypadkach będą musiały zostać w pełni opłacone przed sfinalizowaniem dostawy, w zależności od kraju importującego. Niektóre dostawy mogą być opóźnione przez organy celne krajów importujących z powodu kontroli. Są one niestety poza kontrolą nas i naszych partnerów dostawczych. Nasi partnerzy dostarczający mogą również pobierać opłaty manipulacyjne za import towarów.

Jeśli odmówisz uiszczenia opłat celnych po otrzymaniu zamówienia, przesyłka zostanie zwrócona, a my obciążymy nas opłatami celnymi oraz kosztami wysyłki zwrotnej. W związku z tym nie zwracamy kosztów opłat celnych, wysyłki ani kosztów zamówienia, jeśli odmówisz uiszczenia opłat celnych.