Regulamin

Warunki korzystania

Jakiekolwiek użycie słów „nasz”, „nas” lub „my” odnosi się do Promocja wydarzeń  Ltd.

Za pomocą Witryna Bing Bunny Store wyraża zgodę na nasze warunki użytkowania i wszystkie inne warunki określone w tej witrynie. Jeśli nie chcesz być związany tymi warunkami, nie korzystaj z tej strony. Sklep Bing Bunny zastrzega sobie prawo do zmiany warunków bez uprzedzenia. Zobowiązujemy się jednak publikować na tych stronach wszelkie zmiany warunków lub zasad. Zachęcamy odwiedzających do regularnego przeglądania naszych warunków użytkowania, aby upewnić się, że są świadomi wszelkich zmian.


Warunki sprzedaży

Umowa sprzedaży powstaje, gdy wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i wysyłką produktu. Należy pamiętać, że wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT. Twoje produkty zostaną wysłane przesyłką pocztową Royal Mail pierwszej klasy i powinny dotrzeć do Ciebie w ciągu 1-2 dni, jednak w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej niż szacowano. 

W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek szkody wynikowe lub przypadkowe wynikające z towarów lub usług sprzedawanych użytkownikowi za pośrednictwem serwisu.

Kupując w sklepie Bing Bunny, wyrażasz zgodę na następujące...

  • Masz 16 lat lub więcej.
  • Masz prawo do odstąpienia od umowy do 14 dni, jednak jeśli produkt został wysłany przed tym terminem, musi zostać zwrócony w takim stanie, w jakim został wysłany. Więcej informacji na temat naszej polityki zwrotów można znaleźć w naszej Zwroty i wymiany strona.

Odpowiedzialność

Sklep Bing Bunny udostępnia tę stronę internetową w stanie „tak jak jest” i nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń co do (1) dokładności podanych informacji; (2) że oferowane usługi i funkcje będą wolne od błędów lub nieprzerwane; lub (3) o przydatności handlowej lub przydatności produktów do określonego celu. Sklep Bing Bunny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie, wynikające z korzystania z naszej Witryny, niezależnie od tego, jakie zostały poniesione.

 

Prywatności

Sklep Bing Bunny zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Wszelkie informacje, które nam przekazujesz, będą bezpiecznie przechowywane i nie będą sprzedawane ani wymieniane osobom trzecim. Sklep Bing Bunny będziemy od czasu do czasu pokazywać Ci oferty i rekomendacje od nas samych lub stron trzecich w celu ulepszenia świadczonych przez nas usług. Zawsze damy Ci możliwość wycofania zgody, kontaktując się z nami. Zobacz nasze Polityka prywatności i Informacja o plikach cookie.

 

Prawo autorskie

Ten sklep jest obsługiwany na podstawie licencji przez Event Merchandising Limited, Unit 11, The Edge Business Centre, Humber Road, London NW2 6EW, +44 208 208 1166. Numer VAT - 370797617. Numer firmy - 1618411.

 

Cały projekt strony internetowej, tekst, grafika, ich wybór i układ oraz wszystkie kompilacje oprogramowania, bazowy kod źródłowy, oprogramowanie (w tym aplety) i wszystkie inne materiały w tej Witrynie są objęte prawami autorskimi Acamar Films Limited oraz jej agentów i/lub licencjodawców i/lub dostawców treści i technologii. Bing (słowo i logo), Bing Bunny i postać Bing są znakami towarowymi Acamar Films Limited, a wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w Bing i Bing Bunny należą do Acamar Films Limited. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Udziela się zgody na elektroniczne kopiowanie i drukowanie w formie papierowej części tej Witryny wyłącznie w celu złożenia zamówienia u Sklep Bing Bunny lub korzystanie z tej Witryny jako źródła zakupów. Jakiekolwiek inne wykorzystanie materiałów w tej Witrynie, w tym powielanie w celach innych niż wymienione powyżej, modyfikacja, dystrybucja lub ponowna publikacja, bez uprzedniej pisemnej zgody [Sklep Bing Bunny] jest surowo wzbroniony. 

 

Informacja uzupełniająca

Mamy prawo do zmiany, usunięcia lub zmiany naszych usług i dowolnej części naszej strony internetowej, w tym Regulaminu w dowolnym momencie.

Warunki korzystania z witryny: Korzystając z Bing Bunny Store, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie możesz zaakceptować niniejszych Warunków użytkowania, nie korzystaj z tej witryny. Sklep Bing Bunny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostęp lub materiały na jakiejkolwiek stronie, do której prowadzą linki z tej strony.

Nie wolno nadużywać ani manipulować przy Bingbunnystore.com w celu przeprowadzania ataków typu „odmowa usługi” lub w inny sposób ingerować w naszą technologię lub funkcjonalność lub kraść dane naszych klientów.

Obowiązujące prawo: Korzystanie przez Ciebie z tej Witryny i wszelkie zakupy dokonywane przez Ciebie w tej Witrynie jakichkolwiek produktów będą podlegać jurysdykcji prawa angielskiego i będą uważane za mające miejsce w Wielkiej Brytanii.

© 2020 Event Merchandising Limited

Witryna autorstwa Promocja wydarzeń